photo with bonsai

A photo was taken in front of beautiful work.

#bonsai#bonsaitree#bonsaiart#bonsaitree#bonsailove#bonsailovers#bonsaicare#bonsailife#bonsaigarden#bonsaiwork#kimono

From Instagram